Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

7728 5a6d
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadivi divi
slomka
8891 3a12 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadivi divi
slomka
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
slomka
1098 9c30
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazembata zembata

October 16 2017

0992 5fd7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazembata zembata
slomka
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viadivi divi
slomka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadivi divi
slomka
8093 bde7
Reposted fromshar17666 shar17666 viazembata zembata
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina viadivi divi

October 15 2017

Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
slomka
1034 1c61
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi

October 13 2017

slomka
7940 f9f9 500
Reposted fromzie zie viazembata zembata
slomka
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadivi divi
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viadivi divi
slomka
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
1225 ccf6
Reposted fromhawke hawke viadivi divi
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl