Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

slomka
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
slomka
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— znalezione, ale każde słowo jakby o mnie!

June 20 2017

slomka
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakyte kyte
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutkapa outkapa
slomka
1304 a78c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutkapa outkapa
slomka
7802 4685
Reposted fromkarant karant viaoutkapa outkapa
slomka
0175 df26 500
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
slomka
5634 aa30
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutkapa outkapa

June 08 2017

slomka
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
slomka
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
slomka
"Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać."
- Ignacy Karpowicz "Gesty"

June 06 2017

slomka
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viazembata zembata
slomka
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz

June 05 2017

slomka
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaflyingheart flyingheart
slomka
0840 7691
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaluna laluna
slomka
Reposted fromDennkost Dennkost viapoolun poolun
slomka
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
slomka
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
slomka
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakyte kyte
slomka
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viakyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl