Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

slomka
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
slomka
8642 f87e
slomka
3181 2b03
Reposted fromGIFer GIFer viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
slomka
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viazembata zembata
slomka
Reposted fromshakeme shakeme viazembata zembata
slomka
2829 4ba2
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutkapa outkapa
slomka
1894 9c52
slomka
4185 b75f
slomka
związek, w którym masz być cicho i nie możesz mieć o nic pretensji, o nic zapytać nie jest związkiem. 
— M.
Reposted fromyourhabit yourhabit viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
slomka
6213 7682
slomka

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
5561 459c
Reposted fromEtnigos Etnigos viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
8375 5713
slomka
1617 77cd 500
Reposted fromviirus viirus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
0317 034c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl