Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

slomka
4425 cf39 500
slomka
3460 1ff4 500
slomka
5595 d434
slomka
3300 ce7d 500
slomka
8432 e26e
Reposted fromonlyman onlyman viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
8441 562b
Reposted fromonlyman onlyman viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
5153 4f9d
Reposted frommadlenaa madlenaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
5889 a05f 500
Reposted from777727772 777727772 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
slomka
8271 af93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
slomka
slomka
8088 2164 500
Reposted from777727772 777727772 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
slomka
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
3128 0779 500
Josephine Skriver
slomka
3446 737e 500
slomka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl