Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

slomka
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakyte kyte
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutkapa outkapa
slomka
1304 a78c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutkapa outkapa
slomka
7802 4685
Reposted fromkarant karant viaoutkapa outkapa
slomka
0175 df26 500
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
slomka
5634 aa30
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutkapa outkapa

June 08 2017

slomka
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
slomka
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
slomka
"Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać."
- Ignacy Karpowicz "Gesty"

June 06 2017

slomka
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viaargentum argentum
slomka
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz

June 05 2017

slomka
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaflyingheart flyingheart
slomka
0840 7691
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaluna laluna
slomka
Reposted fromDennkost Dennkost viapoolun poolun
slomka
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
slomka
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
slomka
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakyte kyte
slomka
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viakyte kyte

June 04 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viasmutnykamien smutnykamien
slomka
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viasmutnykamien smutnykamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl