Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaargentum argentum

April 12 2017

slomka
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte
slomka
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaoutkapa outkapa
slomka
Zerknąłem w lusterko i zobaczyłem, jak stoi samotnie w świetle księżyca, w swoim błękitnym szlafroku i majtkach, skamieniała niczym osobliwy posąg. Poczułem, że bebechy mi się przewracają. Zrobiło mi się niedobrze, ogarnął mnie jakiś dziwny smutek i poczucie, że jestem do niczego. 
Kochałem ją. 
— Bukowski - "Kobiety"
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaoutkapa outkapa
9902 c749
Reposted fromfagshionista fagshionista viaargentum argentum
6658 9822 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaargentum argentum
0405 e796 500
Reposted fromkimik kimik viaargentum argentum
slomka
3101 761e 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaargentum argentum

April 09 2017

slomka
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaargentum argentum
slomka
7718 acca 500
Reposted fromthinredline thinredline viaargentum argentum
slomka
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viaargentum argentum
slomka
Reposted fromParty-on Party-on viaoutkapa outkapa
slomka
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutkapa outkapa
slomka
slomka
slomka
8179 fea2
New Girl s04e18
slomka
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
slomka
4426 3cfd
slomka
9284 ee2d
Reposted fromfitspro fitspro viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl